REGULAMIN

Regulamin

Dziękujemy Państwu za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§ Zasady rezerwacji pobytu
Dokonanie rezerwacji pobytu odbywa się poprzez:

 • telefoniczne zamówienie pobytu,
 • w formie elektronicznej: e-mail,
 • osobiście, poprzez pisemne zgłoszenie osoby rezerwującej do „Książki Gości”.
 • poprzez serwis internetowy Booking.com

Rezerwacja niegwarantowana
Każda rezerwacja dokonana w w/w sposób bez wpłaty zadatku (może być przez nas anulowana). Nie dotyczy serwisu internetowego Booking .com
Rezerwacja gwarantowana
Aby skorzystać z rezerwacji gwarantowanej należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 50 % wartości odpłatności za zamówiony pobyt (w przypadku dłuższych rezerwacji tj. powyżej 7 dni, wysokość zadatku ustalana indywidualnie). W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko na jakie dokonana jest rezerwacja oraz datę pobytu …od…do… (zadatek jest bezzwrotny a rezerwacja nie może być przez nas anulowana). Nie dotyczy serwisu internetowego Booking .com

Nr rachunku bankowego:

ING Bank Śląski:
94 1050 1399 1000 0092 7676 4694 – BIC/SWIFT: INGBPLPW

Uwaga: wysłanie wypełnionego na stronie formularza kontaktowego lub wysłanie nam e-maila jest w wyłącznie formą zapytania i nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji. W tych przypadkach prosimy czekać na odpowiedz elektroniczną z potwierdzeniem.

Formy płatności za pobyt:

 • karta płatnicza,
 • przelew,
 • BLIK

Zameldowanie / Wymeldowanie online:

Oferujemy naszym Gościom możliwość zameldowania oraz wymeldowania się bez udziału recepcji. W takich przypadkach, po opłaceniu pobytu, Gość dostanie od nas poufny kod wejścia do budynku oraz kod wejścia do pokoju (SMS, e-mail, Booking app).

Zameldowanie bezkluczowe:

SMS (+48 883 123 234) – „imię i nazwisko oraz nr PESEL lub nr dowodu osobistego lub numer paszportu + check-in”

Wymeldowanie bezkluczowe:

SMS (+48 883 123 234) – „numer pokoju + check out”

§ Doba w Pokojach Gościnnych „Nad Jeziorem”
Pokój wynajmuje się na doby, która trwa od godziny 14.00 do 11.00 dnia następnego.
Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem” uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości (usługa dodatkowa, odpłatna – 1h=5PLN/os)
Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić do godz. 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.

§ Korzystanie z pokoju
Gość NIE MOŻE przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od 8.00 do 22.00.
Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem” mogą odmówić dalszego świadczenia usługi w przypadku stwierdzenia naruszania przez Gościa (w tym osób towarzyszących) niniejszego regulaminu a także odmówić w przyszłości przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracowników lub innych osób przebywających na obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie Pokoi Gościnnych „Nad Jeziorem”.

§ Obowiązki.
Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem” mają obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem”,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
 • pokoje sprzątane są od poniedziałku do piątku a w weekendy na życzenie Gościa,
 • sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem” dołożą starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§ Zasady porządkowe
Obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz.7.00 dnia następnego
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pokoi Gościnnych „Nad Jeziorem” nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
Bez zgody pracowników Pokoi Gościnnych „Nad Jeziorem” nie można przemieszczać ani przenosić wyposażenia pokoi.

W pokojach, na klatce schodowej jak i kuchni obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, zgodnie z ustawą ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298 j.t). Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na obciążenie go karą za ozonowanie pomieszczenia w wysokości 200,00 zł.

§ Odpowiedzialność za mienie
Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien a w przypadku wymeldowania pozostawić klucz w wyznaczonym miejscu (Skrzynka na klucze)
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju
Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody w imieniu Pokoi Gościnnych „Nad Jeziorem” lub mieniu Gościa niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem” nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa, pozostawionego na parkingu.
Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem” przechowają te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne albo zutylizowane jako odpady.
Odpowiedzialność Pokoi Gościnnych „Nad Jeziorem” za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Pokoi Gościnnych „Nad Jeziorem” regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego

Opłata za zgubienie klucza do pokoju: 120zł

§ Akceptacja Regulaminu
Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony na naszej stronie internetowej, w pokojach na stolikach oraz osobom zainteresowanym.
Dokonanie rezerwacji na pobyt w Pokojach Gościnnych „Nad Jeziorem” oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem” mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy zasady porządkowe niniejszego Regulaminu.

Życzymy miłego i spokojnego pobytu.

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.

Skontaktuj się z nami