Regulamin

 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach do tego nieprzewidzianych;
 • Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego (każda dodatkowa godzina jest liczona: 1h=5 zł/osoba);
 • Kierownictwo pokoi gościnnych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu;
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych;
 • W pokojach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00–6.00;
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób;
 • Osoby odwiedzające naszych Gości mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00;
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu kierownictwo może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań kierownictwa pokoi gościnnych, zapłaty za poczynione zniszczenia oraz opuszczenia obiektu;
 • Nasz obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości;

Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem” mają obowiązek zapewnić:

 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę;
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie;
 • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte;
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, dyrekcja „Nad Jeziorem” przechowa te przedmioty przez 3 miesiące;
 • W przypadku naruszenia regulaminu i nie dostosowania się do postanowień dyrekcji powstałe spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.
 • Obiekt jest monitorowany.
 • Dyrekcja pokoi będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

Życzymy miłego pobytu „Nad Jeziorem”.